Skip to main content

Renovatie Sterrenberg

Ontwerpen op collectief niveau

Voor woningcorporatie Wonen Zuid maakten we een ontwerp voor de renovatie van 131 sociale huurwoningen in de wijk Sterrenberg Roermond. De ingreep die is onderdeel van een grootschaliger wijkontwikkelingsplan bestaat uit een interne renovatie van de woningen gecombineerd met het opwaarderen van het gevelbeeld. De materialisatie en kleurstelling zoekt aansluiting bij de omliggende bebouwing en zorgt voor een herkenbaar beeld per bouwblok. Door de dakrand op te hogen, de kozijnen een verticale indeling te geven en verschillende ornamenten toe te voegen ontstaat een nieuw en ingetogen stedelijk beeld voor de buurt. Bouwblokken aan de langslopende Plutolaan worden onderling verbonden waardoor meer samenhang ontstaat en de achtergelegen parkeerterreinen aan het oog worden onttrokken.

 


Projectdetails:

Opdrachtgever: Wonen Zuid
Programma:    Wonen
Bruto Vloeroppervlak: 95m2 per woning
Status: In uitvoering
Uitvoering: JRT Bouw
Fotografie: Bas Gijselhart | BASEPHOTOGRAPHY

 

BEKIJK OOK

Vrijveld Roermond

Massiefhouten woningen Weert