Disclaimer

WEBSITE
Archion verleent u hierbij toegang tot www.archion-ba.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere content. Archion behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment aan te passen zonder daarover mededelingen te hoeven doen. De content op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Wij spannen ons in om de inhoud van onze website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Archion aanvaardt hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheden. De op onze website getoonde content wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.


AUTEURSRECHTEN
Alle rechten ten aanzien van intellectueel eigendom en beeldmateriaal betreffende de content op deze website liggen bij Archion, tenzij anders is aangegeven. Het kopiëren, verspreiden en op andere wijze gebruiken van deze content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Archion.


ALGEMENE VOORWAARDEN
Op al onze werken is van toepassing  De Nieuwe regeling 2011, Rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Architect (DNR 2011, 1e herziening 2013) of De Consumentenregeling 2013, Rechtsverhouding consument-architect (CR 2013)  van de Bond van Nederlandse Architecten, de BNA.

ARCHION
bouwmeesters & architecten
ECI 13
6041 MA Roermond.

T. 0475 858 729
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© ARCHION. Alle rechten voorbehouden.
Website door Mannen van 80.